I sin bok Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik och testning går Malin Lindelöw utförligt igenom hur rekryteringsprocessen ser ut i arbetsvärlden. Boken går djupt men behåller ändå det välbehövliga fågelperspektivet genom hela läsningen. I komplexa sociala frågor krävs det att man hela tiden har en översiktlig bild på läget för att bättre sammanfoga den otroliga mängd information som finns. Boken gör detta mycket bra. Om du dagligen arbetar med rekryteringsfrågor, oavsett vilken bransch du är anställd inom, så är denna bok ett oerhört effektivt sätt för dig att förstå dig på vetenskapen bakom olika element i rekryteringen. Detta är saker som intervjuteknik, psykologiska anställningstester och frågeställningsmetoder.

Tonen som genomsyrar hela boken är att människor är den viktigaste faktorn i ett företag. Det är alltså valet av människor som i slutändan bestämmer vilket typ av företag man har. Förmågan att kunna bedöma och jämföra organisationens behov med individens personliga kapacitet är därmed någonting som måste ske på ett professionellt sätt. Ett företag kan ha välmenande och godhjärtade människor anställda, men detta betyder inte att de är passande för jobbet. Man måste hela tiden balansera behovet av en viss

Boken framför många argument för och emot olika metoder, och verkar inte ha någon specifik agenda. Det känns som en objektiv sammanfattning av forskningen, samtidigt som relevanta för- och motargument tas upp där det finns utrymme för tvivel. Argumenten är välstrukturerade och ovinklade, och författarens personliga åsikter läggs för det mesta åt sidan. Bokens ålder är inget hinder, metoderna och knepen som tas upp i boken är fortfarande djupt relevanta i dag, och diskuteras fortfarande livligt bland professionella rekryterare och forskare inom området.

Boken kan användas både av lekmän och professionella rekryteringsföretag som arbetar med rekrytering. Det finns många knep i boken som kan hjälpa dig bli anställd, eller helt enkelt hjälpa dig i det vardagliga livet, absolut en bok som bara måste läsas!

Betyg 3,5 av 5 stjärnor får denna bokrecension! Lite mer arbetsrelaterad läsning. Definitivt en bok som alla som arbetar med intervjuer och anställning bör läsa.